image image image image image image ανακαλύψτε
τη νέα σειρά smart εφαρμογών
Smart Solutions
για “έξυπνες” πόλεις
by PROTASIS S.A. image image image
Smart City

η τεχνολογία
στην υπηρεσία όλων.

image

Με τον όρο ‘έξυπνη πόλη’ αναφερόμαστε σε μια πόλη, η οποία αξιοποιεί αποτελεσματικά τις τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες, με σκοπό την κοινή ωφέλεια των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεών της. Με τη δύναμη της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) στην ‘έξυπνη πόλη’, γίνεται ορθότερη εκμετάλλευση πόρων και παρατηρείται χαμηλότερη εκπομπή ρύπων.

Με γνώμονα την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών, σας παρουσιάζουμε μια σειρά έξυπνων εφαρμογών και λύσεων που, μεταξύ άλλων, παρέχουν:

Smart City solutions

image

Η PROTASIS έχει αναπτύξει έναν αριθμό ολοκληρωμένων λύσεων NB-IOT για Έξυπνες Πόλεις και την Συνδεόμενη Βιομηχανία σε τομείς όπως η Ηλεκτροκίνηση, η Ενέργεια, το Νερό και το Περιβάλλον.
Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στην αλλαγή των πόλεων και των εταιρειών, καθιστώντας τες έξυπνες, με ένα εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.

Λύσεις

 • Eνιαία πλατφόρμα έξυπνης πόλης
 • Διαχείριση Στάθμευσης/ Πρόσβασης (ΑΜΕΑ)
 • Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων
 • Τηλεμέτρηση Ενεργειακών Δεδομένων
 • Τηλεμέτρηση Νερού και Έλεγχος Ποιότητας
 • Έξυπνη Στάθμευση
 • Έξυπνος Οδοφωτισμός
 • Έλεγχος Στάθμης Θορύβου

Smart Solutions σε ένα μεγάλο εύρος λειτουργικότητας για πολλαπλούς παρόχους

Δήμοι –
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης

Καινοτόμες εφαρμογές (Smart City Solutions, ΙοΤ) που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες του Δήμου, ενισχύουν τις δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και αυξάνουν την ασφάλεια των πολιτών.

Πάροχοι Ενέργειας
& Φυσικού Αερίου

Υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν βέλτιστα τόσο λειτουργικές ανάγκες των παρόχων Ενέργειας και Φυσικού αερίου όσο και την απαίτηση για παροχή σύγχρονων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες τους.

Ενεργειακές Κοινότητες

Στα πλαίσια του θεσμού ενεργειακών κοινοτήτων προσφέρονται υπηρεσίες και λύσεις που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.


εξειδικευμένες λύσεις

Μαρίνες

Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης καταναλώσεων ενέργειας και νερού με σκοπό τη βελτίωση υπηρεσιών στις θέσεις ελλημενισμού των σκαφών αναψυχής


εξειδικευμένες λύσεις

Λιμάνια

Έχοντας δημιουργήσει τη συμπραξία PROTEUS με τις εταιρείες Hydrus, Gates, καθώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμβάλλουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση των λιμανιών.

Ιδιωτικός Τομέας

Καινοτόμες λύσεις (Smart Solutions) που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες του Ιδιωτικού Τομέα, ενισχύουν τις δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και αυξάνουν δυναμικά την χρήση εργαλείων IoT προς όφελος των καταναλωτών.

με την τεχνογνωσία της Protasis S.A.

Η Protasis από το το 2002 παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μελετών, σχεδιασμού, συμβουλευτικής, αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις για ηλεκτρικά δίκτυα και υποδομές.
image
 • 1

  Πολυετής Εμπερία

  Η Protasis από το το 2002 παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μελετών, σχεδιασμού, συμβουλευτικής, αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις για ηλεκτρικά δίκτυα και υποδομές.

 • 2

  Εξειδικευμένη Τεχνογνωσία

  Η εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας. Στον τομέα των έξυπνων λύσεων σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει κεντρικά Συστήματα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης Δεδομένων για καταναλώσεις ενέργειας, νερού και αερίου, αναπτύσσοντας επίσης μια σειρά εφαρμογών για την έξυπνη πόλη του μέλλοντος.